ی

يا  (حرف عطف- حرف ربط)

يائس  (عقيم - نازا- نوميد- نااميد)

يابس  (خشک- سفت- سخت)

يابو  (اسب بارکش)

ياخته  (سلول)

ياد  (حافظه- ذهن)

ياد جواني کردن (تشبيب)

يادداشت  (نت)

يار توتون  (تنباکو)

يار ديرين کره  (مربا)

يار رامين  (ويس)

يار سلامان  (ابسال)

يار سوزن  (نخ)

يار قوري  (کتري)

يار کره  (مربا)

يارگان ورزشي (تيم)

يار و مصاحب  (قرين)

يار و همنشين  (مونس- همدم)

يار و ياور  (پشت و پناه)

ياره  (توان - طاقت - جرات- زهره- يارا)

ياريگر  (ممد - يارمند- مددکار)

يازده  (اا)

ياسج - ياسچ  (تير- تير پيکان دار)

ياسر  (سهل - آسان)

ياشماق  (نقاب)

ياغي  (الود- متمرد)

يافر  (رقاص- بازيگر)

ياقوت (ياکند)

ياقوت زرد  (زبرجد)

ياقوت سرخ (بهرامن- لعل)

ياقوتي به رنگ دانه انار (رماني)

ياکند  (ياقوت)

يال  (موي گردن اسب و شير)

يال اسب  (فژ-فش- خش)

ياله   (شاخ گاو)

يام  (اسب چاپار)

يانه  (تخم کتان- هاون)

ياور  (دسته هاون)

يباب  (خراب- ويران)

يبس  (خشکي)

يبوست (خشک شدن- خشکي)

يخچال طبيعي (توچال)

يخرفت (مورن)

يخه (گريبان)

يدک  (ينگه)

يدکي  (زاپاس)

يرا  (چين و شکن- چين و چروک پوست)

يراق  (زين و برگ)

يراق اسب  (استام)

يراق ساز  (سراج)

يرليغ  (فرمان خان مغول)

يرمر  (انتظار)

يرمع  (فرفره- بادفر)

يرنا (حنا)

يرنداق  (چرم خام)

يزنه  (آيزنه)

يساول  (جلودار)

يسر  (سهولت- آساني)

يشت  (پرستش- ستايش)

يشک  (دندان- دندان تيز)

يشمه  (چرم خام)

يعسوب  (زنبور نر)

يعفور  (غزال- آهو)

يعقوب  (کبک نر)

يعقوب فرانسوي (ژاکوب)

يعمور  (بزغاله)

يغما  (غارت- چپاول- تاراج)

يکان  (آحاد)

يک پنجم  (خمس)

يک توپ پارچه  (رول)

يک چهارم هر چيز  (ربع)

يک داروي مناسب براي بدنسازان  (سوما)

يک دسته جزيره در شمال اقيانوس اطلس واقع درغرب پرتقال  (آزور)

يک دسته سرباز روسي (اترياد)

يک دهم  (عشر- دسي)

يک سوم من  (ميلي)

يک شرکت هواپيماي ايراني  (ساها)

يک ششم (سدس)

يک صدم فرانک  (سانتيم)

يک مارک کرم معروف  آلماني  (نيوا)

يک نوع خوراک روسي که از فيله گوشت و خامه درست مي شود  (بيف استراگانف)

يک نوع گل سرخ بي بو  (انفقون)

يک ويروس يارانه اي که فايل هاي کام را آلوده مي کند  (آي آن داي)

يکي از آتشکده هاي بزرگ پارسيان  (آذر مهر)

يکي از آداب نوروزي  (خريد لباس نو- عيدي دادن)

يکي از ارکان کعبه  (رکن عراقي- رکن يماني)

يکي از اصيل ترين داستان سرايان انگليس و خالق طاووس سفيد  (لاورنس)

يکي از الحان باربد (قفل رومي-نوشين باده- ناقوسي)

يکي از بخش هاي اوستا که در مراسم مذهبي خوانده مي شود  (يسنا- يشتا)

يکي از بخشهاي شهرستان کليبر که آب معدني معروف ايسي سو در آنجا واقع شده است  (آبش احمد)

يکي از بخشهاي شهرستان نائين در استان اصفهان  (انارک)

يکي از پر بيننده ترين سريالهاي پليسي تلويزيون  (ناوارو)

يکي از پنج گنج نظامي (اسکندر نامه)

يکي از برندگان نوبل فيزيک  (ليا فرانک)

يکي از بزرگترين سردارهاي نظامي ايران در عهد شاه عباس   (الله وردي خان)

يکي از بيماري هاي استخواني  (نقرس

    )=يکي از حرکات با اعراب کلمه  (ضمه- فتحه- کسره)

يکي از خطوط اسلامي شبيه به نسخ  (ريحاني)

يکي از خطهاي قديمي  (هيراتيک)

يکي از دو برادر فريدون  (کيانوش)

يکي از دو شعب به نخلستان يمانيه  (ابيم)

يکي از روستاهاي آذربايجانشرقي در دهستان بروان غربي بخش ترکمان چاي شهرستان ميانه  (قريب دوست)

يکي از روشهاي چاپ بر روي پارچه  (باتيک)

يکي از زنان امام حسين (رباب)

يکي از زير سبک ها در داستان هاي علمي تخيلي  (سايبر پانک)

يکي از سرداران کوروش (ابرداد)

يکي از سه آتشکده بزرگ عهد ساسانيان  (آذرگشسب- برزين)

يکي از سه تفنگدار  (آراميس)

    يکي از سه خواهر انگليسي   (شارلوت- اميلي- آن- برونته)

    يکي از سه گروه بزرگ آريايي  (قوم پارت)

يکي از سه موعود زرتشت  (هشيدر)

يکي از شهرهاي بزرگ باستان که افلاطون در تدوين اثرخود مدينه فاضله آمده است  (اسپارت)

يکي از صفات الهي  (ستار)

يکي از طبقات اجتماعي در جوامع قديم  (بيله وران)

يکي از طوايف ترک (ايرملو)

يکي از طولاني ترين رودخانه هاي جهان  (آمازون)

يکي از غذاهاي سنتي  ايراني   (کباب بختياري)

يکي از فلزات واسطه (آلومينيم)

يکي از معروفترين رمانهاي سيمون دوبوار  که در سال 1954 جايزه گنکور را به خود اختصاص داد  (ماندارين ها)

يکي از ميقاتهاي عمره مفرده (تنعيم- جعرانه)

يکي از هفت آتشکده بزرگ پارسيان  (آذرمهر)

يکي از معتبر ترين دانشگاه هاي آمريکا  (ويرجينيا)

يکي از نهرهاي بزرگ رود جيحون  (فرب)

يکي در گويش گيلکي (ايتا)

يک ويروس رايانه اي که فايل کام را آلوده ميکند (آي آن داي)

يل  (پهلوان - دلير- دلاور- مبارز)

يلکن  (منجنيق)

يلمان  (ضرب شمشير)

يم  (دريا)

يمام  (کبوتر صحرايي)

يمن  (خير - برکت)

يگانگي  (وحدت)

ينگه  (يدک- دنباله- دنباله رو عروس)

ينگه دنيايي (يانکي)

يوزپلنگ  (يتا- فهد)

يوک  (سيخ تنور)

يوميه  (روزانه)

يون  (نمد زين)

يوني که بار منفي دارد (آنيون)

ييلاق  (هديش)