م

ماتم  (سوگ)

مادام (ابدالدهر)

مادر آذري  (آنا)

مادر ابراهيم (ماريه قبطيه)

مادر اسفنديار (کتايون)

مادر پيامبر(ص)  (آمنه)

مادر جنوبي (يوما)

مادر حضرت عباس (ام البنين)

مادر زن و مادر شوهر (خش)

مادر شاه اسماعيل صفوي (مارتا)

مادر عاريتي  (دايه)

مادر عمار ياسر (سميه)

مادر لر (دا)

مادر ناصرالدين شاه (مهد عليا)

مادر وطن  (مام)

مادر يوسف (ع)  (راحيل)

ماده اصلي در اکثر پودرهاي خاموش کننده (جوش شيرين)

ماده اي در بسته بندي (يونوليت)

ماده بيهوشي  (اتر)

مار (هاب)

مارال  (آهو)

مار بزرگ  (بوا)

مارپيچ بزرگ (ماي)

مارپيچ و ماز (لابيرنت)

مار سياه و سفيد (ارقم)

ماست چکيده (لير - لور)

ماسک  (روبند- نقاب- صورتک)

ماش   (بنو سياه)

ماشين کشاورزي  (تراکتور)

مافياي ژاپني (ياکوزا)

مالباخته (ورشکست)

مالدوست (دنيا دار)

مالک شدن (شرا)

مالک وصاحب(ذا-ذو)

ماله بنايي (انداوه)

ماليات اسلامي (جزيه)

مامور (گماشته)

مانکن لباس (آدمک)

ماوراءالنهر (ورازرود)

ماه پرتابي  (تير)

ماه خارج  (اوت)

ماهر و کارکرده  (ورزيده)

ماه سرد  (دي)

ماه سرياني (ايلول)

ماه کامل  (بدر)

ماهواره روسي (سايوز)

ماهوت پاک کن(شت)

ماه و قمر (ماج)

ماه هفتم ترکي (يونت)

ماهي فروش (سماک)

ماهي مرکب (سيسبا)

مايملک (هست و نيست)

مايع  حيات  (آب)

مايه خنده (ضحکه)

مايه شير (ايرن)

مايه نشاسته (پت)

مباح  (جايز)

مباح کننده (روادار)

مبارزه  (رزم- نبرد- جنگ)

مبارز ضد استعمار آمريکاي لاتين (سيمون بوليوار)

مبارز هندي که به خاطر اعتصاب در زندان درگذشت (بابي ساندز)

مبتکر اسپرانتو (زامنهوف)

مبتکر جنگ ستارگان (ريگان)

مبتکر فيلم هاي کارتوني و خالق ميکي موس (والت ديسني)

مبحث علل امراض (پاتولوژي)

مبلغ مذهبي (ميسيونر)

مت  (شيره خرما)

متاع و دارايي (عقار)

متخصص شکسته بندي (ارتوپديست)

مترجم (ديلماج)

مترجم کليله و دمنه به عربي (ابن مقفع)

مترجم مرزبان نامه (وراويني)

متنفر (بيزار)

متولد شده  (وليد)

مته نجاري (بهرمه)

مثل آدم گرفتار (گاوش زاييده)

مثل آنکه از چيزي ناراحت نمي شود (ککش نمي گزد)

مثل افاده فروختن (قمپز در کردن)

مثل افراد ساده لوح (هالوگير آوردن)

مثل پيش بيني شر کردن (نفوس بد زدن)

مثل حرف نسنجيده زدن (نبريده دوختن)

مثل حرفي که ورد زبان ها باشد (نقل مجلس)

مثل درآمد کارمندي (آب باريکه)

مثل دزد بي عرضه (آفتابه دزد)

مثل سخت مجازات کردن (نقره داغ کردن)

مثل فرد خسيس (ناخن خشک)

مثل فرد دست تنها (يک لنگه پا)

مثل کسي که مرگش نزديک است (پايش لب گور است)

مثل منتظر چيزي بودن (گوش به زنگ)

مثل نااميد شدن (آب از سر گذشتن)

مثل ناله و شکايت کردن (نک و نال کردن)

مثل و مانند (دسي - ستي - ند)

مثل يکديگر  (همانند)

مثنوي از اوحدي مراغه اي (جام جم)

مثنوي از بيدل دهلوي (محيط اعظم)

مثنوي از شيخ بهايي (شير و شکر)

مجردي (ايم)

مجسمه ساز فرانسوي قرن هجدهم (هودون)

مجلس روسيه  (دوما)

مجلس اعيان  (سنا)

مجمع الجزايري در جنوب شرقي آفريقا (کومور)

مجموعه آثار يک نويسنده (کاروند)

مجموعه اي تاريخي يا هنري (کلکسيون)

مجموعه چند پلان (سکانس)

مجموع داستان منصور منصوري (اين است زندگي)

مجموعه شعر سهراب سپهري (مرگ رنگ)

مجموع شعر شفيعي کدکني (از بودن و سرودن)

محافظ گل  (خار)

محبوب ناصرالدين شاه (مليجک)

محبوس سنت هلن (ناپلئون)

محتاج شدن (اقوا)

محرک انسان به بدي (وسوسه)

محصول آتش  (دود)

محصول صابون  (کف)

محصولي از کمپاني نيسان   (ماکسيما)

محفظه ريشه (کلاهک)

محک طلا (اسيد ازتيک)

محکم (سديد)

محکم کردن (شد- تاييد)

محکم و استوار (متقن)

محل پخت نان  (تنور)

محل فرود آمدن (مهبط)

محل کار  (افيس- اداره)

محل وسيع (فراخنا)

محله (کد)

محله اي در تهران (داوديه)

محله اي نزديک تجريش (دزاشيب)

محله خانه حضرت خديجه (القشاشيه )

محلي در جاده همدان (راکان)

محلي در مکه  (منا)

محلي کوچک در آلمان که روزگاري اقامتگاه هيتلر بود (پروسگادن)

محوطه اي تاريخي در نيشابور  (شادياخ)

( مخترعين و اختراعاتشان بترتيب حروف الفبا بشرح زير مي باشد)

مخالف   (ضد)

مخترع برق گير (فرانک لين)

ماشين بافندگي: در سال 1789 توسط کارترايت انگليسي.

ماشين بخار:در سال 1698 توسط ساوري انگليسي.

ماشين بخار با پيستون:در سال 1712 توسط نيوکومن انگليسي.

ماشين بخارباپيستون(تکميل):درسال 1769توسط جيمزوات اسکاتلندي.

ماشين بطري سازي:در سال 1903 توسط اونيس آمريکايي.

ماشين پنبه پاک کني :در سال 1893 توسط ويتي آمريکايي.

ماشين تخليه گاز:در سال 1823 توسط براون انگليسي.

ماشين تهيه کره از شير:در سال 1880 توسط دولاوال سوئدي.

ماشين تهيه يخ: در سال 1951 توسط گويل امريکايي.

ماشين تحرير ابتدائي: در سال 1714توسط ميلز انگليسي.

ماشين تحرير کامل:در سال 1868 توسط شولز آمريکائي.

ماشين چاپ: در سال 1450توسط گوتنبرگ آلماني.

ماشين چاپ بخاري دوار:در سال 1810 توسط گوتينگ آلماني.

ماشين چمن زني:در سال 1968 توسط هيلز آمريکائي.

ماشين حروفچيني:در سال 1866 توسط موگن تالر آلماني.

ماشين حساب: در سال 1642 توسط پاسکال فرانسوي.

ماشين حساب نواري:در سال 1888 توسطبورو امريکايي.

ماشين درو:در سال 1826 توسط پاتريک بل انگليسي.

ماشين درو و جمع اوري خرمن: در سال 1888 توسط ماتسن امريکايي.

ماشين درو و خرمن کوبي: در سال 1868 توسط ولاسنگو روسي.

ماشين سنجش دخل و خرج:در سال 1879 توسط ريتي امريکايي.

ماشين شخم زني: در سال 1879 توسط نيو بلد انگليسي.

ماشين کاغذ سازي:در حدود 1690 توسط لوئي روبرت فرانسوي.

ماشين کفشدوزي:در سال 1860 توسط مک کي امريکايي.

ماشين لينو تايپ:در سال 1885 توسط مرگنتالر امريکايي.

ماشين نخ ريسي: در سال 1764 توسط هارگريوز انگليسي.

ماشين نساجي:در سال 1785 توسط کلدترايت انگليسي.

ماشين يخ سازي: در سال 1851توسط گوري امريکايي.

ماکو بافندگي:در سال 1490 توسط لئوناردوداوينچي ايتاليايي.

ماگنت الکتريکي:در سال 1828 توسط استر گون انگليسي.

ماگنت الکتريکي تکميل:در سال 1828 توسط هنري امريکايي.

مته برقي:در سال 1774 توسط ويلکينسن انگليسي.

مسلسل:در سال 1862 توسط کاتلينگ آمريکائي.

مسلسل تکميلي:در سال 1881 توسط هاچ ليس آمريکائي.

مسلسل ماکزيم:درسال 1884 توسط ماکزيم امريکايي.

مغز الکتريکي:در سال 1942 توسط موچلي واکرت ايتاليايي.

موتور با استارت برقي:در سال 1880 توسط بنز آلماني.

موتور با گاز ذغال:در سال 1877 توسط اوتو آلماني.

موتور بخاري:در سال 1698 توسط ساوري انگليسي.

موتور ديزل:در سال 1895 توسط ديزل آلماني.

موتور برقي القائي:در سال 1889 توسط تسلا آمريکايي.

موتور با کوران متناوب:در سال 1892 توسط تسلا آمريکايي.

موتور برقي دوار:در سال 1907 توسط استا سنگ چکسلواکي.

موتورسيکلت:در سال 1885توسط دايملر آلماني.

موتورکمپرسي:در سال 1883توسط دايملر آلماني.

موتور گازوئيلي:در سال 1896توسط دايملر آلماني.

موشک:در سال 1929 توسط رابرت گدارد آمريکائي.

مولد برق:در سال 1825 تئسط فارادي انگليسي.

ميکروسکوپ:در سال1590توسط يانس هلندي.

ميکروفون:در سال 1877 توسط هوگز انگليسي.

مخترع پيانو (کريستوفري)

مخترع تانک (سونيتن)

مخترع تلسکوپ (گاليله)

مخترع تلسکوپ ليزري (ايزاک نيوتن)

مخترع  تلسکوپ  نجومي  (کپلر)

مخترع تلفن بي سيم (کارنس)

مخترع خط نابينايان (لوئي بريل)

مخترع راديو (مارکني)

مخترع زيروسکوپ (لاون فوکو)

مخترع صنعت چاپ (گوتنبرگ)

مخترع عکاسي  (داگر)

مخترع کنسرو (اپر)

مخترع کوره ذوب آهن (زيمنس)

مخترع لگاريتم (نپر)

مخترع لنگر ساعت (هوي گنس)

مخترع ماشين بخار (جيمز وات)

مخترع ماشين نخ ريسي (ارکرايت)

مخترع موتور ديزل (رودلف ديزل)

مخترع نساجي (کلد ترايت)

مخترع هواپيما (برادارن رايت)

مخترع يونان باستان (هرون)

مخزن اسرار حق  (دل)

مخفف خان (خن)

مخفف سياه  (سيه)

مخفف مکيدن  (مک)

مخلوقات (آنام)

مدافع فوتبال  (بک)

مداوا  (درمان)

مدرسه اميرکبير (دارالفنون)

مدفن مولوي (قونيه)

مدل خياطي  (الگو)

مدلي از تويوتا (کرونا)

مدير  (رييس)

مذهب  (کيش- دين- آيين)

مراسله  (نامه)

مراسم و آيين ها  (سنن)

مربا (مازيانه)

مرتجع  لاستيکي  (کش)

مرجان (وسد)

مرحله کمال و فنا در آيين بودا (نيروانا)

مرد آزمند (شهي)

مردان دانا (اکياس)

مرد بي زن (ارمل- عزب - ايم)

مرد ترشروي (بسل)

مرد خودپسند (اشم)

مرد سنگ انداز (رداس)

مرد شجاع (باسل)

مرد عاقل (رسب)

مرد عقيم (سرس)

مرد قوي هيکل (کنگ)

مردگان  (اموات)

مردمان فرومايه (اوباش)

مرد نجيب (نبيل)

مرد نوراني (فرهومند)

مرز ايران و روس   (رود ارس)

مرزبان  (کيا)

مرض کلرا (وبا)

مرطوب  (تر- نمدار)

مرغابي  (بط)

مرغ آتشين (فلامينگو)

مرغ پر ريخته (تولک)

مرغ چاق (وديک)

مرغ حق (شباويز)

مرغدان (خم)

مرغ سعادت  (هما)

مرغ غمخوارک (بوتيمار)

مرغ کنجد خوار (ساج)

مرغ ماهي خوار (حواصيل)

مرغ مي رود  (جا)

مرغي افسانه اي نظير سيمرغ (رخ)

مرکزآرژانتين (بوينس ايرس)

مرکز اتيوپي (اديس ابابا)

مرکزاروگوئه (مونته ويدئو)

مرکز اوکراين (کيف)

مرکز ايالت الاسکاي آمريکا (جونيو)

مرکز ايالت کانزاس آمريکا (توپکا)

مرکز ايالت جورجيا آمريکا (آتلانتا)

مرکز ايالت کاليفرنيا (ساکرامنتو)

مرکز ايالت ماريلند آمريکا (آناپليس)

مرکز ايالت نبرسکا (لينکلن)

مرکز ايران در زمان تيموريان (سمرقند)

مرکز برزيل (برزيليا)

مرکز بلژيک (بروکسل)

مرکز بنين (پرتونوو)

مرکز بوليوي (لاپاز)

مرکزپرو (ليما)  

مرکزچک (پراگ)

مرکز روماني (بخارست)

مرکزشيلي (سانتياگو)

مرکز صربستان (بلگراد)

مرکز فيليپين (مانيل)

مرکزکامرون (يائونده)

مرکز کرواسي (زاگرب)

مرکز کشور گاوبازان (مادريد)

مرکز کشور مالت (والتا)

مرکز لتوني (ريگا)

مرکزلسوتو (ماسرو)

مرکزميانمار (رانگون)

مرگ ناگهاني (اجل معلق)

مرکز نائورو (يارن)

مرمر سياه (بازالت)

مرواريد  (در)

مرواريد يکتا (دردانه)

مزاح  (شوخي)

مزد  (پاداش- سزا- جزا- اجر)

مزه خرمالو  (گس)

مژده و خبر خوش (ايتوک- نويد- بشارت)

مسابقات اسکي مارپيچ (اسلالوم)

مسابقه اتومبيل راني  (فرمول- رالي)

مسابقه اسب سواري (درساژ)

مسافرخانه توراهي  (متل)

مسافرخانه مدرن   (هتل)

مسافر سرزمين عجايب (آليس)

مساوي شدن (تکافو)

مساوي شطرنج  (پات)

مساوي فرانسوي (پر)

مستشار آمريکايي که به ايران آمد (شوستر)

مستشرق  (خاور شناس)

مستعمره  (کلني- مهاجر نشين)

مستي (سکر)

مسجد (مزگت)

مسجد باستاني مصر (الازهر)

مسجدي در ترکيه (خليل الرحمان)

مسجدي در گذر قديمي خونگاه (حاج رجبعلي)

مسح  (پاک کردن- پلاس)

مسدس  ( شش ضلعي- شش گوشه)

مسر  (يخ)

مسکوک نقره در انگليس (استرلينگ)

مسلخ  (کشتارگاه)

مسمار (ميخ)

مسن  (پير- سالخورده)

مسود  (نويسنده- سياه کننده)

مشاء  (بسيار راه رونده)

مشت زننده (واکز)

مشتي که به دهان کسي زنند (اور)

مشجر  (درخت دار)

مشرق  (خاور)

مشعر  (درخت سايه دار)

مشق  (تمرين)

مشک (خي)

مشک خالص (ادمن)

مشمش  (زردآلو)

مشنگ  (دزد-راهزن)

مشورت کننده (مشير)

مشهورترين بناي تاريخي هند (تاج محل)

مشهورترين بناي ساساني (طاق کسري)

مشهورترين پادشاه گورکانيان (اورنگ زيب)

مصب  (جاي ريزش آب)

مصغر پاي (پايک)

مصغر گرد  (گردک)

مضجع  (آرامگاه- خوابگاه)

مضطر    (بيچاره - ناچار- گرفتار- تنگدست)

مطبع  (چاپخانه)

مطر  (باران)

مطرب  (مغني)

مطيع (منقاد)

مظنه  (نرخ کالا)

مظهر خيانت (يهودا)

مظهر لاغري (ني)

مع  (حرف همراهي عرب- با- همراه)

معاد  (جاي بازگشت- عالم آخرت- ماب)

معادل فارسي سوپراستار (ابرستاره)

معالجه  (مداوا)

معالجه با آفتاب (هليوپراپي)

معالجه بيماري با برق (الکتروتراپي)

معادل  (هموزن- برابر- هم ارز - همتا)

معاون (آسيستان- دستيار- ياري کننده- کمک کننده)

معاينه حفره ها و مجراي دروني بدن (آندسکوپي)

معبدي باستاني در مکزيک (هرم خورشيد)

معبر (گدار- محل عبور)

معتاد (آموختار)

معتصم  (چنگ زننده)

معتکف  (گوشه نشين)

معتل  (بيمار- عليل)

معجر (روسري- چاقد- باشامه)

معدن  (کان- رگه)

معراج  (پلکان- رازينه- نردبان- معرج)

معروف  (نامي- مشهور- بنام)

معروفترين موشک ضد تانک دنيا (تاو)

معروفترين نام کوه حرا (جبل النور)

معرفي نامه سفير (استوارنامه)

معز  (بز)

معلق  (اون- آويزان)

معلم ثاني  (فارابي)

معمار ايتاليايي سده سيزدهم (ارنوک امبيو)

معمار کليساي سن پيترو (برنيني)

مغ  (مرد روحاني زرتشتي- گود- ژرف- عميق)

مغار  (شکاف وسيع درکوه- کهف)

مغاک  (گود- گودال- لاوک- لان - تغار)

مغرب  (باختر)

مغرب الاقصي   (مراکش)

مغز حرام (سلم)

مغز قلم (فشفشه)

مغني  (مطرب- آوازخوان- سرود گوينده)

مغيلان  (درختي خاردار)

مفت  ( رايگان- مجاني)

مفتاح  (کليد)

مفتش (بررس- بازرس- تفتيش کننده)

مفر  (راه فرار- گريزگاه)

مفرغ  (آلياژي از مس و روي)

مفلس  (تهيدست- بي چيز- نادار)

مفلوج (لس)

مقابل زوج  (فرد)

مقابل نشر (لف)

مقال  (گفتار- سخن)

مقام والاي کليسا (کاردينال)

مقام و جاه  (شان)

مقبره زرتشتيان (ستودان)

مقبره کوروش (پاسارگاد)

مقدار -اندازه   (وي)

مقداري (شمتي)

مقنعه  (روسري- چارقد)

مقنن  (قانونگزار- قانون شناس)

مقياس طول (پا)

مقيم شدن (اتون)

مقيم شونده (عاکف)

مکار  (حيله گر- ريمن)

مکاس  (چانه زدن- تشويش کردن در بيع)

مکان  (جا- محل)

مکان بي آب (يولاخ)

مکان پر از ساز شاکي (نيستان)

مکان دور افتاده (پرت)

مکان ديدني در اصفهان (عالي قاپو)

مکاني در مسجد النبي (روضه نبوي)

مکاني در مکه (مشعرالحرام)

مکانيک  (ماشيني- غير ارادي- خودکار)

مکبر  (تکبير گوينده- اذان گوينده در نماز)

مکتب آزادي خواهي (ليبراليسم)

مکتب روانشناختي (رفتارگرايي)

مکتب رويا (سورئاليسم)

مکث  (درنگ کردن)

مکر  (فريب- حيله- خدعه- نيرنگ)

مکسور  (شکسته شده)

مکمل مرد  (زن)

مکيال  (کيل- پيمانه)

مل  (گل بتونه)

مل  (مي- شراب- امرود)

ملا  (باسواد- درس خوانده- آخوند)

ملاج (جاندانه)

ملاح  (ملوان- کشتيبان)

ملانين (رنگدانه)

ملاس  (شيره چغندر قند)

ملجاء  (پناهگاه)

ملحد و کافر (زنديق)

ملحفه  (لحاف)

ملخ (جراد)

ملخ دريايي (اربيان- روبيان- قمرون)

ملس (مز- ترش و شيرين- ميخوش)

ملکه تاريخي فرانسه (ماري انتوانت)

ملکه روسيه در سده هجدهم (کاترين)

ملکه مصر در زمان سزار (کليوپاترا)

ملوس  (زيبا- خوشگل)

مليح (بالنگ- نمکين)

ممارست  (تمرين)

ممتنع (غير محال-برخوردار)

ممد  (مدد کننده- ياري کننده)

ممر  (جاي گذشتن- محل عبور- گذرگاه)

مملو  (آکنده- پر- لبريز- مالامال)

من  (ضمير متکبر- مقياس وزن معادل سه کيلو گرم که من تبريز نيز گويند)

منات  (نام بتي بود)

منجم دانمارکي (تيکوبراهه)

منطقه تفريحي کرج (اسارا) 

منافذ بدن (مسام)

منجم و پيشگوي فرانسوي (نسترآداموس)

منحصر بفرد   (سل)

مندرس  (کهنه - فرسوده)

منزلت (مقام)

منسوب به رنگين کمان  (کمان رستم)

منشي بهرام شاه غزنوي (ابوالمعالي نصرالله منشي)

منظومه اي <