گ

گابردين  (نوعي پارچه ضخيم)

گار   (ايستگاه راه آهن)

گارد  (پاسباني- نگهباني- پاسدار)

گاز توليدي دراکثر آتش سوزي (دي اکسيد کربن)

گاز جوشکاري (استيلن)

گازر  (رختشوي)

گازرخانه  (رختشوي خانه)

گازي در آب (اکسيژن)

گازي در خورشيد (هليوم)

گاز گندزا (کلر)

گاز مرداب   (متان- اتان)

گازي با بوي تند و بي رنگ (آمونياک)

گال (خارشک- بيماري جلدي- جرب- گر)

گاو آهن (ايمر - خيش- سپار)

گاو باز اسپانيايي  (ماتادور)

گاو دم  (نفير- بوق)

گاو زبان  (گياه بياباني)

گاو سرخ (سهر)

گاو شخم زن  (بزرا)

گاو کاري (ورزا)

گاو کوهي (شوکا)

گاو مقدس مصريان قديم (اپيس)

گاو نر (اروخ - ورزا)

گاو وحشي بومي امريکا (بوفالو)

گاهنامه  (تقويم)

گت  (بزرگ - گنده)

گچ کاري (سفيد کاري)

گدار  (گودي ته دره)

گدا طبعي (کنسي)

گداي سمج (هادوري)

گدايي (کديه)

گدوک  (گردنه کوه)

گذر نامه  (پاسپورت- تذکره)

گذشته (سلف)

گذشتن و رفتن بر چيزي: (مر)

گرا  (رهي- بنده- غلام- نوکر)

گراز (ساد- خوک وحشي)

گرانترين شهر دنيا  (نيويورک)

گرانمايه (رزين)

گربه (سنور- هر)

گربه عرب (هر)

گرد آورنده کتاب واژه نامه کلمات ريتمبک انگليسي به فارسي (ملاري)

گرد آورنده نهج البلاغه (سيد رضي)

گرداگرد دهان (کب-نول-اکب-لب)

گردش دوران (دهر)

گردش سياره يه دور محور خورشيد (حرکت وضعي)

گردنبند مرواريد (سمط)

گردنبند و دستبند (ياره- گلو بند)

گردن زدن  (سبت)

گردن کش (مارد)

گردنه صعب العبور کوه (گريوه)

گردنه کوه (گدوک)

گردو (گردکان- جوز)

گرد و غبار (هبا)

گرده افشاني توسط باد (انمو فيلي)

گرده خون  (پلاکت)

گرز آهني  (دبوس)

گرسنه (جوعان- جوع- جايع)

گرفتار  (بامس)

گرفتاري و تنگي (ضيق - بامس- اسر- دخمسه)

گرفتن توپ از هوا (بل)

گرگ عرب  (اويس)

گرما درماني   (ديا ترمي)

گرماي نيمروز  (هجير)

گروهبان نيروي دريايي (مهناوي)

گروه بت پرست هند جنوبي (تامول)

گروه زياد  (خيل)

گروهي از حشرات با بدني کشيده و بالهاي نازک (برگ بالان)

گروهي از ياران عيسي (حواريون)

گروهي از گياهان علفي   (بابونه)

گروهي که بر حضرت علي خارج شدند (مارقين)

گره اخم  (آژنگ)

گره روبان (رزت)

گره فرش  (ايلمک)

گريبان (جيب- يخه)

گريزان (رمو- فراري)

گريختن  (ابق)

گريستن  (بکا)

گريه  (رنين)

گريه کردن  (بکا)

گز  (مقياس طول)

گزارش و تفسير (تاويل)

گزر  (هويج- زردک)

گزمه  (پاسبان- عسس- شبگرد)

گزيدن مار (نهس)

گزينش  (انتخاب- گزيدن)

گس  (مزه اي که دهان را جمع ميکند)

گستاخ و جسور (زبان دراز- جاسر)

گشاد شدن رگهاي وريدي (واريس)

گشادگي خاطر  (فسحت)

گشايش  (سعه)

گشاينده  (باسط)

گشوده (وا)

گفتگوي خودماني (گپ)

گل  (لاد)

گلاب   (ماورد)

گلابي (مل- اربو- آرمود)

گلايدر (بادفر)

گل بتونه (مل)

گل برف  (موگه)

گلبول  (گويچه)

گل پامچال  (پريمور)

گل پيرا  (باغبان- گلکار)

گل تاج ريزي (لما)

گلخانه  (پاسيو)

گل خطمي  (انجل)

گل خوشبو (داودي- رابو)

گل رازقي  (سمن)

گل رنگين کمان (ايرسا)

گل زنبق (سرن)

گل زينتي (رازقيه)

گل سرخ (لکا- لما- رز)

گل سرخ صحرايي (دليک)

گل شب بو (هيري)

گل صبح شکفته در شبنم (ترگل)

گل گرمسيري (اکاليفا)

گل معطر (اسفرم)

گل و گياه معطر  (اسفرم)

گله اسب  (نسيله)

گل هميشه بهار (آبرون)

گلو ( نا)

گلو بند  (گردنبند)

گلوله (هرا)

گلوله خمير (نواله)

گله اسب و استر  (ايلخي)

گله بان  (شبان- چوپان)

گليز  (آب دهان)

گليم (کسا)

گليم باف (کواف- لواف)

گليم دراز  (نخ)

گلين  (عروس)

گماردن کسي به جاي خود (توکيل)

گمان  (ظن - حدس- خيال- فرض)

گمراهي و سرگرداني (تيه- ضل)

گم شده (يوا)

گناه (حرج- وزر- اثم- بزه)

گناه بد گماني (افترا)

گناه ها (آثام- مرايا)

گناه کار (تردامن - فاجر)

گناه و کفر (رين)

گنجشک (مرگو- تز)

گنج  (کنز)

گنجه  (اشکاف- دولابچه- کمد)

گندک  (گوگرد- باروت)

گندم نيم کوفته (بلغور)

گندومگون (اسمر)

گنديدگي  (نتن)

گنگ  (بي زبان- لال- ابکم)

گو  (دلير- پهلوان- يل- مهتر)

گوارا (مهنا- هني)

گودال (کوله-لان- مغاک- لاوک- چاله)

گودال زير زميني (ديماس)

گور خر(فرا- سکين)

گورستان معروف پاريس  (پرلاشز)

گوزن ايراني در شمال  (شوکا)

گوساله کوش معروف (سامري)

گوسفند استراليايي (مرينوس)

گوسفند جنگي (راک)

گوسفندشاخدار(کبش- کباش - قوچ)

گوسفند ماده  (ارن)

گوشت  (لحم)

گوشت بي استخوان (لخم)

گوشت ربا  (زغن)

گوشت شب مانده  (غاب)

گوش دادن (سماع)

گوشواره مديترانه  (مالت)

گوشه اي در دستگاه همايون (اپيکور - ابو عطا)

گوشه اي ضربي در دستگاه ماهور (کوراوغلي- داد)

گوشه گير  (عاکف)

گوشه گيري (اعتزال)

گوشه موسيقي (دلنواز)

گوناگوني (وارتيه)

گوهر فروش  (جواهري - جوهري)

گويچه  (گلبول)

گوي در آسياب  (اريون)

گوي سر عصا  (بتا)

گوينده نقش کارتون پينو کيو (مهوش افشار)

گيا خاک  (هوموس)

گياه برگ زينتي (اکلونما)

گياه بياباني با خارهاي سه پهلو  (خارخسک)

گياه پرخار (يز)

گياه پنيرک  (ورتاج)

گياه پيچک (لبلاب)

گياه ترش مزه (رواس)

گياه تره (کالوخ)

گياه حصير بافي (لويي)

گياه خاردار (يز)

گياه خار شتر (راويز)

گياه خشخاش  (نارکوک)

گياه خودرو (رازک)

گياه دارويي (ينمه- سداب- فاشرا)

گياه دارويي علفي دو ساله (بابا آدم)

گياه رنگرزي  (روناس)

گياه زرشک (زارج)

گياهي شبيه نيلوفر  (لبلاب)

گياه شناس آمريکايي سده اخير (بلي کسلي)

گياه شناس سوئدي (کارل لينه)

گياه شناسي (بتانيک)

گياه ضد يرقان (شونيز)

گياه طبي   (يربتون)

گياه طبي با گلهاي زرد  (ارنيکا)

گياهي علفي از خانواده  اسفناج  (کافوري)

گياه علفي معطر  (مرزنگوش)

گياه فيل گوش (آرن- راسن)

گياه کاسني  (هندبا)

گياه کاکوتي غير قابل جويدن  (ژاژ)

گياه لوبيا (ژاژک)

گياه مسکن سرفه (خار شکر)

گياه مقدس زرتشتيان (هوم)

گياه هميشک  (تلم)

گياه هندبا (کاسني)

گياهي آبزي در مصر از خانواده جگن (پاپيروس)

گياهي از تيره آلاله ها (زبان در قفا)

گياهي از خانواده ريواس  (ريوند)

گياهي از رده گندم سياه (هفت بند)

گياهي از طايفه نعناع (گزنه)

گياهي بياباني ( سعتر)

گياهي بياباني با خارهاي سه پهلو (خارخسک)

گياهي خاردار  (يز)

گياهي خودرو با نام ديگر فيجن (سداب)

گياهي خوشبو (ريحانه- مرزنگوش)

گياهي دارويي (ارتيشو- پونه سنيله اي - همشکي)

گياهي دارويي از خانواده ليليا (الوي هورا)

گياهي دارويي با خواص جلوگيري از ريزش مو (جين سينک)

گياهي دارويي که روي زخم مي گذارند  (ينمه)

گياهي دارويي که هزار افشان و سپيد تاک نيز گفته ميشود (فاشرا)

گياهي دارويي مفيد براي ضعف قلب (بومادران)

گياهي دارويي و علفي   (بابا آدم)

گياهي شبيه خاکشير (سيرک)

گياهي شبيه نيلوفر (لبلاب)

گياهي طبي (سداب- مرزنگوش- يربتون)

گياه طبي آمريکاي جنوبي  (اپيکا)

گياهي طبي از طايفه نعناعيان (اسطو خودوس)

گياهي علفي با گلهاي زرد رنگ (انقوزه)

گياهي مانند ني (دوخ)

گيرا  (جذاب- دلربا- گيرنده)

گير و دار تشريفات (داروبرد)

گيره  (انبرکوچک)

گيسو  (موي بلند)

گيشه  (باجه- دريچه)

گيلاني   (گيلک)

گيوتين  (آلت سر بريدن)

گيوه  (سر- چمچم)