چ

چاپار  (پيک- نامه بر- قاصد)

چاپ روي پارچه (باسمه)

چاپلوسي (لوسانه)

چادر (شامه- خيمه- سرادق)

چادر ترکمنان (اوبه)

چار پايان  (دواب)

چار قد (باشامه)

چاره و گريز (بد)

چاق و پروار (فربه- لنبر- لمتر)

چاقو  (سکين)

چاقوي جراحي (کاتر)

چال  (مرغابي- غاز)

چانه (زنخ- حنک)

چانه زدن براي خريد   (مکاس)

چاه جهنده (آرتزين)

چاه جهنم (ويل- درک)

چاه فاضلاب (آبشي)

چاه ها  (آبار)

چپر (پرچين)

چپق فرنگي (پيپ)

چپو  (غارت- يغما)

چتر نجات (پاراشوت)

چچ  (غربال و الک)

چخ  (غلاف کارد و شمشير- لانه پرندگان)

چخماق   (آتش زنه)

چراغ (نبراس- مصباح)

چراغدان سقف (قنديل)

چراغ پايه دار (لنتر)

چراغ روغن سوز سقف آويز  (لنتر)

چراغ قابل حمل قديمي (فانوس بادي)

چراغ نفت سوز (لامپا)

چراگاه (مرج)

چراگاه ايلات (يرت)

چرانيدن (ارعا)

چربي و پيه (دسم- ليپيد)

چرت اول خواب  (نعاس- پينکي)

چرت زدن (نعاس)

چرخ چاه  (دولاب)

چرخ ريسندگي (جهره)

چرخ کبود  (آسمان)

چرخ کوچک (رولت)

چرخ نخ ريسي (تيلا)

چرغ  (پرنده اي شکاري- صغر)

چرک بدن (دنس)         

چرک و زرداب زخم (هو- ريم- چخ)   

چرم بز (تيماج)

چرم خام (يشمه - يلمه)

چرم خوشبو (اديم)

چرم فروش (صرام)

چرمي که بر زين مي دوزند  (پاردم)

چرمي که زير دم ستور ببندند (پاردم)

چروک  (چين و شکن)

چريک و مبارز ايرلندي که با اعتصاب غذا در زندان انگلستان در گذشت  (بابي ساندز)

چسبناک (لزج- نوچ)   

چسبنده (دج- هليم)

چست و چالاک (کرمند)

چشم پزشک (کحال)

چشم پوشي (اغماض)

چشم چران (شيز)

چشم سرمه کشيده (اکحل)

چشمداشت (يرمر- انتظار)

چشمه (ينبوع- زاب)

چشمه اي در بهشت (سلسبيل- تسنيم)

چشمه اي در چهار محال و بختياري (شلمزار)

چشمه ها  (ينابيع)

چشمي که ترکيده و مردمک بيرون آمده (بابا غوري)

چغ  (لانه پرندگان)

چغندر قند (ساکارز)

چک (چچ)

چکاد (قله- ميان سر- تارک)

چکاسه  (سيخول)

چکاوک (جل- جلک- مانورک)

چکش (خايسک)                

چک نويس (مسوده)           

چکيدن آب (رش)

چلپاسه (بزمجه - سوسمار)

چلچراغ (جار- ثريا)

چلنگر  (قفل ساز)

چله (زه کمان- نخ تابيده)

چليپا  (صليب- خاج)

چماق کلفت (دگنک)

چمچم  (گيوه)

چمچه  (کفگير- ملاغه)

چنگ (از آلات موسيقي)

چنگ در زدن (استمساک- استمصام)

چنگ نواز زمان خسرو پرويز (رامتين)

چوب باريک ويولون نوازي (ارشه)

چوب تراش (خراط)

چوب خشک (خشب)

چوب خشک خرما  (عرجون)         

چوب خوشبو ( ند-هل)

چوب درازه (آده)

چوب درشت و نتراشيده (خشب)

چوبدستي (وسه- عصا)

چوب دستي درويش (منتشا)

چوبک زن (واشنگ)

چوب گازران  (کدينه)

چوب مخصوص بوجاري (هيد)

چوب ميخ دار قصابي(قناره)

چوب ويولون (آرشه)

چوب هاي زير ريل (تراورس)

چوبي تيز براي راندن حيوان (سک)

چوپان (راعي - شبان - رمه بان)

چهار انگشتي (رادان)

چهار تار (شوشک)

چهار راه تقاطع خيابان فردوسي و جمهوري   (استامبول)

چهار مثقال  (استار)

چهار من تبريز (ري)

چهره  (لچ- رو- رخ- سيما- ديم)

چيت  (پارچه نخي نازک گلدار)

چيره شده (مستولي)

چيستان (شره- معما- لغز- بردک)

چين  (شکن- چروک)

چين جنوبي (ماچين)

چين و چروک (يرا)

چين و شکنج  (گرنج)

چينه دان  (حوصله)

چينه ديوار (داي)