ت

تابان (رخشان - منور)

تابان و درخشنده  (لامع)

تابستان ترکي  (ياي)

تابش (تو)

تابع و پيرو  (دابر)

تاب وتوان (نا- تيو)

تابلويي از آرشيل گورکي : (آبشار)

تابلويي از آلبرت دورر  (عيسي مصلوب)

تابلوي از آلدوس شومينگ : (مسافر خسته - تلاش بيهوده)

تابلويي از آنتونيوتاپيس  (کلاه وارونه)

تابلويي از آندره درين (پل لندن)

تابلويي از آنژليکا کافمن  (چهره کافمن)

تابلويي از ادگار دگا   (دختر و گلدان)

تابلويي از ادموند هارتلي: (غروب طوفان)

تابلوي از ادوارد مانه : (المپيا- نيلبک زن)

تابلويي از ادوارد مونش (تاک سرخ- رقص مرگ- کودک بيمار- اسب تازنده)

تابلويي از اديلن رودن  (خارهاي سرخ)

تابلويي از استاد بهزاد  (ولادت مسيح)

تابلويي از اسماعيل آشتياني  (قهوه خانه)

تابلويي از آل گرکور   (تعهد مريم)

تابلويي از اميل برنارد : (باغ سيب)

تابلويي از اميل نولده  (پيامبر)

تابلويي از انوره دوميه  (واگن درجه سه- مردم در انتظار)

تابلويي از اوژن دلا کروا  (رهبر مردم)

تابلويي از ايو تانگه  (آرام به سوي شمال)

تابلويي از بارتولومه موريلو  (گداي جوان)

تابلويي از بن نيکلسون (آرامش سفيد)

تابلويي از پابلو پيکاسو : (بچه اسب - عروس دلقک- سه موسيقيدان - بالا تنه يک جنگ آور -ساختمان مفتولي- پايان راه- عيسي بر صليب)

تابلويي از پل سزان  (دهقان پير)

تابلوي از پل کله : (نقاب ترس- بسوي بالا- مرگ و آتش- گربه و پرنده)

تابلوي از پيتر پل روبنس : (عيسي در زندان- سه الهه هنر- کلاه پر)

تابلويي از تامس گينز برو  (پسر آبي- پسر کبود)

تابلويي از تي شي ين ايتاليايي : (مرگ سنت پل - ونوس خفته- مسيح درباغ)

تابلويي از جان استين  (جشن عروسي)

تابلويي از جان کانستيل  (ساروم کهن- گاري علوفه)

تابلويي از جسپر جنز  (سه پرچم)

تابلويي از جکسون بالاک  (اهريمن)

تابلوي از جورجو دکريو : (پاد اش فالگير)

تابلويي از جور جونه  (سه فيلسوف)

تابلويي از جين فرانسيس ميليت  (خوشه چين ها)

تابلويي از چليني  (پرسئوس)

تابلويي از خوان گري  (صبحانه)

تابلويي از ديلن رودن : (خار هاي سرخ)

تابلويي از ديويد هاکني  (لکه بزرگتر)

تابلوي از ديه گو ولاسکوئز : (تسليم بودا)

تابلوي راجروندرويدن : (نزول از صليب)

تابلوي از رافائل سانتي: (مدرسه آتن- قديس فرانسيس- مکتب آتن- آتش سوزي شهر- پارناس - روياي يک شهسوار- باغبان زيبا - عيسي و مريم)

تابلويي از رامبراند  (پاس شب- کاهدان- کلبه)

تابلويي از رنه فرانسيس ماگريت بلژيکي : (پسر آدم)

تابلوي از رنوارآگوست فرانسوي : (ناهار قايقرانان- چتر ها- بر روي تراس- در کنار پيانو- فنجان شکلاتي)

تابلويي از روز ابو نور : (بازار اسب)

تابلويي از ژان باتيست گزر : (عروس دهگده)

تابلويي از ژان فرانسوا ميله : (رختشوي - خوشه چينان)

تابلويي از ژوزف آلبرس  (برآسمان آخر)

تابلويي از سالوادار دالي : (آيين شام آخر - سبد نان- تصوير جهنم- ملکه سالومه- دالي و گالا- تصوير خواهرم- مرد نامرئي)

تابلويي از ساندر بوتيچلي : (سنت سباستين- ستايش مگي)

تابلويي از سورادر : (يکه سوار)

تابلويي از شاردن : (دعاي خير)

تابلوي از فرانسوا بوشه : (چوپان ها- سورپريز)

تابلوي از فرانسيسکو گويا : (آدينه شيطان -افت هاي جنگ- تلون مزاج- کشتن گاو- تير باران)

تابلوي از فردريک دلاکروا : (فجايع سيو)

تابلوي از فرشچيان : (او مي آيد- غدير خم- عصر عاشورا)

تابلويي از کائم سوتين  (شقه گاو)

تابلوي از کافمن : (چهره کافمن)

تابلويي از کلود مونه  (زنان در باغ- طلوع خورشيد)

تابلوي از کمال الملک : (بازار مرغ فروشي هاي پاريس - چهره سردار اسعد -زرگر بغدادي- تالار آينه- کربلاي معلا)

 تابلويي از گوستاو کوربه  (ملاقات- سنگ شکنان)

تابلوي از گوستاومورو : (ژوپيتروسلمه)

تابلوي از لارن هريس : (خانه زمستاني)

تابلوي از لئوناردو داوينچي : (لبخند ژوکوند- موناليزا- آخرين شام)

تابلويي از لوکاس کراناک  (آدم و حوا)

تابلويي از لوئي داويد  (مرگ مارا)

تابلوي از مانتينا : (مرگ مسيح)

تابلوي وان ديک : (بر دار کشيدن عيسي)

تابلويي از ورنر شوتز  (روزي در ماه مه)

تابلوي از ونسان ونگوک هلندي : (منظره زمستاني- رستوران سيرن- کافه در شب- باغ ميوه)

تابلوي ويليام ترنر : (سقوط کارتاژ- کولاک برف- غرق کشتي- بستر زرد- جان کلام)

تابلويي از ويليام هوگارث  (اشعار تورات)

تابلوي هانري اميل ماتيس : (آنتوانت- اتاق قرمز)

تابلويي از هانري روسو  (شير گرسنه- کولي خفته)

تابلوي هانس هوفمان : (خوشي شب تابستان)

تابلوي يان ورمير : (سر دوشيزه- ابن سينا)

تابه نان پزي (ساج)

تاج خروس (لالکا- کرت- ذال)          

تاج خروس نام ديگر اين گياه است (بستان افروز)

تاج خورشيد  (کرونا)

تاج گل (بساک)

تاخت و تاز  (جولان)

تاخت اسب  (تگ)

تارمي  (نرده)

تاريخ  (سالمه)

تاريخ نويس (اخباري- مورخ)

تاريخ نويس مسلمان اسپانيايي (ابن خلدون)

تاري که عنکبوت سازد (کرو) 

تازه آذري (يني)

تازه و پر طراوت (تر)

تازه داماد (نوشاد)

تازيانه (سوط - شلاق)

تازيانه ها (اسواط)    

تاس کباب (راگو)

تاشک (لور)

تافتن ريسمان (مسد)

تالاب  (ژي)

تاليف کسرايي  (آرش کمانگير)

تاو (پيچ و تاب)

تبار (دودمان - آل- ايل)

تباهي  (ورب)

تبديل گاز به جامد  (چگالي)

تب مالت (بروسلوز)

تب ناشي از بيماري سل  (تب لازم)

تبهکار (طالح)

تبه کاري و فسق (فجور)

تپانچه (لت- تس)

تپه اي باستاني در کاشان مربوط به ماقبل تاريخ (سيلک)

تپه باستاني ايران  (مارليک)

تپه  (تل- رباوه- رش- لو)

تترس (سماق)

تجديد نظر (استيناف)

تجربه (اروين- رين)

تجزيه در رياضيات  (آناليز)

تجزيه شيميايي با آب  (هيدروليز)

تجسم صحنه خيالي   (خيال پردازي)

تحريک عصبي  (انتريک)

تحقيق در باره روابط بين موجودات زنده  (بوم شناسي)

تخت (سرين- عجز)

تخت خسرو پرويز  (طاقديس)

تخته رنگ نقاش (پالت)

تخته ستون خيمه (کماچ)

تخته سنگ پهن  و نازک   (کالار)

تخلص شعري مهدي اخوان ثالث  (اميد)

تخلص ملا هادي سبزواري  (اسرار)

تخمک  (اوول)

تخم کتان (يانه - بزرک)

تخم کرم ابريشم(نوغان)

تخم مرغ (آستينه)

تخمي که روي نان مي ريزند (نينيا)

تخيلي نويس فرانسوي  (ژول ورن)

تذرو  (قرقاول)

تذکره اي از امين احمد رازي (هفت اقليم)

تذکره نويسان او را شيخ مقتول لقب داده اند  (سهروردي)

تراز نامه  (بيلان)

ترازوي بزرگ (قپان)

ترانه اي از بنيامين بهادري  (اي واي دلم- شومينه- من لعنتي)

ترانه اي از حميد عسکري  (خسته شدم- چشماي تو)

ترانه اي از علي لهراسبي  (چشامو بستم- دلواپسي)

ترانه اي از ناصر عبدالهي  (ناصريا)

تراويدن آب در کنار رودخانه  (رهاب)

تذرو  (قرقاول)

ترتيزک (شاهي)

ترحم و دلسوزي (رقت)

ترد (شکننده)

ترديد (شک)

ترس (جبن)

ترس از خدا  (ورع)

ترس و وحشت  (زلفين)

ترس از عقوبت  (تهديد)

ترسان (اوجر)

ترسناک (هايل)

ترسو (جبان)

ترشح  (نشات)

ترشرو (عبوس- عباس)

ترش مزه (حامض)

ترشي بادمجان (ليته)

ترشي ها (رواصير)

ترفند و فريفتن  (خدع)

ترقي هم دارد  (نردبان)

ترک بند اسب  (فتراک)

ترک خفيف استخوان (مو)

ترک دنيا (رهبانيت)

ترکيب سيمان با پنبه نسوز  (ايرانيت)

ترکيب قند با يکي از اسيدهاي فلزي  (ساکارات)

ترکيب گوگرد و فلز (سولفور)

ترکيبي از سنگهاي دانه بندي معدني به همراه رزين که در صنعت ساختمان کاربرد دارد  (گرانوليت)

ترکيبي از يد (يدات) 

ترمز چهار پا (چش-هش)

ترمس (باقلاي مصري)

ترموستات  (دماپا)

ترمو متر (گرماسنج)

تر و تازه  (ريان)

تروريستي که گاندي را به قتل رساند (رامينات)

تروکاژ (تمهيدات سينمايي)

تريپلور (اژدر)

تري و نمناکي (نداوت)

تزار روسيه (پتر کبير)

تزريق (انژکسيون)

تست تنفسي در علم پزشکي  (اسپيرومتري)

تسريع کننده واکنش  (کاتاليزور)

تسکين دردهاي قلبي خاصيتش است  (سير)

تسمه و کمربند  (سيرم- دوال)

تسمه دور چيزي (زهوار)

تشديد فيزيکي  (رزنانس)

تشريفات و مقررات اداري (بوروکراسي)

تشعشع بخار  (هور قليا)

تشک جودو (تاتامي)

تشنه (تش)

تشنگي (نهل- حبن)

تصديق ايتاليايي (سي)

تصديق بالاک (يا)    

تصديق روسي (دا)

تصديق فرانسوي (وي)

تصديق مالديني (بي)

تصنيفي از ملک الشعراي بهار   (مرغ سحر)

تصوير نوشته  (رونوشت)

تضمين خسارت  (بيمه)

تظاهر به نيکويي  (ريا)

تعيين جاي بازيگران و وسايل در صحنه  (ميزانسن)

تغار (انين- لاوک - لان - مغاک)

تغار بزرگ  (لانجيا)

تغار چوبي (لاوک - لان - مغاک- انين)

تف   ( تس)

تفاله (تخ)

تفال بد (مرغوا)

تفاله کنجد (کنجاله)

تفرج گاه شمالي  (بارک)

تفرجگاهي در کرج (آسارا)

تفسير اوستا (ايارده)

تفسيري از رشيد الدين ميبدي  (کشف الاسرار)

تفسيري از شيخ طوسي  (تفسير تبيان)

تفسيري از شيخ مفيد (البرهان)

تفسيري از طبرسي  (مجمع البيان)

تفسيري از علامه طباطبائي  (الميزان)

تفنگ قديمي  (کارابين)

تقاطع ميان بازار  (چارسوق)

تقويت راديويي (رله)

تک   (نوک و منقار مرغ و تيزي سر چيزي)

تکان و جنبش (سک)

تک خوان و تک ساز (سلو)

تکنوازي   (سلو)

تکنو کراسي  (فن سالاري) 

تکيه بر پشتي (لم)

تکه پارچه کهنه (لت- لته- رکو)

تکه پاره (لت)

تگرگ (عبقر)

تلاشگر (جهود)

تلفيق سه رشته مکانيک و الکترونيک و کامپيوتر که سعي برآن دارد تا نگاهي يکپارچه به سيستيم هاي تشکيل شده از اجزاي مکانيکي و الکترونيکي و کنترلي و نرم افزار داشته باشد  ( مکاترونيک)

تلقين کردن  (الهام)

تلقين کننده(ملهم)    

تلخ عرب (مر)

تله پرندگان (جال)

تله تئاتر نوشته مرحوم اکبر رادي  (ملودي شهر باراني)

تله ودام (فخ- ژِي)

تمام اتوماتيک  (هيدروليک)

تمايل به سمت راست (تيامن)

تمدن باستاني (سومر)

تمدن باستاني در آمريکاي جنوبي  (استک)

تمدن باستاني در آمريکاي مرکزي  (مايا)

تمدن باستاني ايتاليا  (آتروسک)

تمدن باستاني اروپا در ايتاليا (آتيک)

تمدن تاريخي ايران  (عيلام)

تمساح (کروکوديل)

تمساح هندي  (گاويال)

تملق (مجيز- چاپلوسي- مداهته)

تناور (حاضر - آماده)

تنب (درخت صنوبر)   

تنبل (لس-لش)

تنبلي (کيار)

تنبه  (آگاه شدن)

تن پوش چهارپايان (جل)

تن پوش طيور (پر)

تن پوش زنانه (يل)

تندرست (درواخ)

تنظيم کننده قند خون  (انسولين)

تنظيم کننده ولتاژ دينام  (آفتامات)

تند و تلخ مزه (عفص)

تند و تيز (حاد)

تند و سريع (في الفور)

تنگ چشمي (خست)

تنگ دستي (عسر)

تنگ شدن سوراخ گوش  (سک)

تنگه اي بين درياي اژه و مرمره  (داردانل)

تنگه اي بين درياي مديترانه و اقيانوس اطلس  (جبل الطارق)

تنگه اي بين قاره اروپا و افريقا  (جبل الطارق)

تنگه اي بين قاره آمريکا و آسيا  (تنگه برينگ)

تنگه اي در ايتاليا  (مسينا)

تنگي و سختي (بيص- ضيق)

تنوع و گوناگوني (وارتيه)

تنوير (روشن کردن)

تنها ايراني که معاون يونسکو بوده است (نراقي)

تنها درخت خزان کننده مرکبات  (نارنج سه برگ)

تنه درخت (نون- نرد)

تنها نماينده ايران در جام جهاني    (کامراني فر)

تنيده عنکبوت  (ابرکاکيا)

تنيسور آمريکايي  (تاد مارتين)

تنيسور اسپانيايي  (رافائل نادال)

تنيسور معروف بريتانيايي  (اندي موري)

تنيسور معروف و بازنشسته آمريکا  (آندره آغاسي)

تنيسور معروف روسها  (کاف لنيکوف)

تنيسور معروف سوئيسي  (راجرفدرر)

تنيسور معروف صربستاني  (جوکوويچ)

تو  (تاب و به معني برکه نيز مي آيد)

توانايي  (يارگي- تيو)

توانايي و قدرت (سديد- سداد- ينگ)

توانگران (اغنيا)

توبه از گناه (انابت)

توبه کننده  (تواب - انابت)

توپ گيري در بستکبال  (ريباند)

توت فرنگي (شاکله)

توده غله(بنو)

توده هوا  (سامانه)

تودهني (اور)

تورم پوستي را از بين ميبرد  (شبدر قرمز)

تورم رگهاي پا  (واريس)            

تور کاهکشي (الرد)

توقف گاه ستوران  (آب انداز)

توليت آستان قدس رضوي  (واعظ طبسي)

توليدي از صنعت پتروشيمي  (اتيلن)

ته چک (سوش)

ته ديگ (بکران- بنکران)

تهمت (ظنه)

تهيه کردن (آمادن)

تهيه کردن مواد شيميايي پيچيده از طريق ترکيب مواد ساده  (سنتز)

تيرانداز (نابل- رامي)

تيراندازي (رمايت- رمي)

تير پيکاندار (يب- ياسج-ناوک)

تير چوبي سقف (بالار)

تيردان (ترکش- شگا)

تير دو شاخ (فيلک)

تير کشتي  (صاري)

تير کوتاه  (زج)

تيرگي چشم (تم)   

تير و کمان رستم (توس)

تيره اي از پستانداران (آب بازان)

تيره اي از درختان باز دانه  (سيکا)

تيره اي از گياهان با ساقه هاي تهي  (چتريان)

تيره اي از گياهان دو لپه اي که گلبرگ جدا دارند  (مورديان)

تيره بختي (ادبار)   

تيزآب (اسيد)

تيزبين وهوشيار (باريک انديش)

تيز  فهمي  (کياست)

تيز هوشي (دها - زيرکي)

تيزي آرنج (زج)         

تيس (بزکوهي)

تيشه نجاري  (اهران)

تيشه بزرگ   (تش)

تيشه درودگري (مش-اهران)

تيشه سنگ تراشي  (ميتين)

تيغ سر تراشي  (استره)

تيل (نقطه- خال)

تيمسار قديم (سرپاس)

تيم هاي فوتبال آلمان ليگ برتر بوندسليگا  (بايرمونيخ- بايرلورکوزن- شالکه04- بروسيادورتموند- هانوفر- فرانکفورت- هامبورگ- ماينتس - فرايبورگ- مونشن گلادباخ- وردربرمن- اشتوتگارت- نورنبرگ- دوسلدورف - وولفسبورگ- هافن هايم- گريتر فورت- آگزبورگ)

تيم هاي فوتبال ليگ برتر اسپانيا (بتيس- بارسلونا- رئال مادريد- آتلتيکومادريد- مالاگا- بتيس- لوانته- ختفا- سويا - آرسنال- رايو والکانو- وايادوليد- رئال سوسيداد- ساراگوسا- بيلبائو- سلتاويگو- مايورکا- گرانادا- اوساسونا- اسپانيول- لاکرونيا- آلمريا)

تيم هاي فوتبال ليگ برتر انگليس  (تاتنهام- ليورپول- منچستر يونايتد- چلسي- منچستر سيتي- وست برو مويچ- آرسنال- اورتون- سوانسي-استوک سيتي- وستهام- فولام- نوريچ- نيوکاسل- ويگان- ساندرلند- استون ويلا- ساوتهمپتون- ردينگ- کوئينز پارک)

تيم هاي فوتبال ليگ برتر سري آ ايتاليايي  (جنوا- يوونتوس- ناپولي- فيورنتينا- اينترميلان- لاتزيو- آ اس رم- پارما- آتالانتا- کاتانيا- آث ميلان- سامپدوريا- سيه نا- تورينو-اودينزه- کالياري- بالرمو- کيه وو- پاسکارا- بلونيا)

تيم هاي فوتبال ايران  (تراکتورسازي- صباي قم- استقلال تهران - استقلال اهواز- سپاهان- فولاد - ذوب آهن- راه آهن- سايپا- گهر درود- ملوان انزلي- پرسپوليس- آلمينيوم هرمزگان- مس کرمان- پيکان-فجر سپاسي- داماش گيلان- نفت تهران- نفت آبادان)

تيم هاي فوتبال  عربستان  (الهلال)

تيم هاي فوتبال فرانسه (سدان- ليون- مارسي- پاري سن ژرمن- والنسين- بوردو- سنت اتين- تولوز- نيس- ليل- استادي رنز- لوريان- برس- مون پليه- باستيا- رميس- آژاکسيو- اويان- سوشو- ترويس- نانسي)

تيو (تاب و طاقت- توانايي)